ukázka

14.11.2013 00:00

                   před čištěním a polymerizací                                                              po čištění a polymerizaci